ഹോമിയോ: പത്തനംതിട്ട പഠനം - ഒരു ബോംബ് കഥ | Dr.Arif Hussian | Manuja Mythri | Homeopathy | Interview

1 Просмотры
Издатель
ഹോമിയോ: പത്തനംതിട്ട പഠനം - ഒരു ബോംബ് കഥ
Organised by esSENSE Global Ernakulam
Camera & Editing : Sinto Thomas
#Homeopathy #ShailajaTeacher

esSENSE Telegram Channel for Instant Program & Video Alerts:


ഹോമിയോ പ്രതിരോധമരുന്ന് ഫലപ്രദമോ?
Reply For Manorama Counter Point | Arsenicum album
Reply For ഹോമിയോയോട് എന്തിനീ അലര്‍ജി..? MediaOne
Pathanamthitta Padanam
Homeo Prathirodham

esSENSE Social links:
Website of esSENSE:
Website of neuronz:
FaceBook Group:
FaceBook Page of esSENSE:
FaceBook Page of neuronz:
Twitter:
Podcast:
Категория
Комедии на любой вкус
Комментариев нет.