മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉണ്ടോ?? 1940 കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി - India Postal Circle Recruitment 2021

0 Просмотры
Издатель
Bihar Postal Circle Recruitment 2021 – Apply Online For 1940 Gramin Dak Sevaks (GDS) Vacancies

Bihar Postal Notification:

Bihar Postal Job Details:

ഗള്‍ഫ് ജോലികള്‍ അറിയാന്‍ ഈ ചാനല്‍ നോക്കുക:

ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാവുന്ന എല്ലാ ജോലികളുടെയും Notification ലഭിക്കാന്‍ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക :

ഇപ്പോള്‍ നിലവിലുള്ള താല്‍കാലിക ഒഴിവുകള്‍ അറിയാന്‍:

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ മുതല്‍ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്കുള്ള മറ്റു ജോലി ഒഴിവുകള്‍ അറിയാന്‍ :

PVT ജോലികള്‍ നേടാന്‍ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക :

എല്ലാ തൊഴില്‍ വാര്‍ത്തകളും ഉടനെ അറിയാന്‍ Join Telegram Channel :-

തൊഴില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ Whatsapp ല്‍ അറിയാന്‍ :- 8594 070249

#AllIndiaJobs #A2ZTricks #A2ZJobNews #Latestjobs


തൊഴില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ & ക്ലാസ്സുകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ Join Telegram Channel :-


All India തൊഴില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ Join Telegram Channel:-


ഇന്ത്യയില്‍ ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാവുന്ന എല്ലാ ജോലി ഒഴിവുകളും അറിയാന്‍ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക :


Tiktok ല്‍ ജോലി ഒഴിവുകള്‍ അറിയാന്‍ : @ramshadvoice


Free ക്ലാസ്സുകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ :-

Join Online Class: 8594 070 249

Please Like Our Facebook Page:-

Website:-"A2Z Tricks" YouTube channel, provides free online coaching for Kerala PSC exams and free online coaching for SSC, CGL exams. We publish videos related to Kerala PSC Exams,Bank Exams (Like SBI PO, IBPS PO, Bank PO, Bank Clerk IBPS Clerk, SBI Clerk etc), SSC Exams (like SSC CGL, SSC CHSL etc) and other government jobs.
We also provide upcoming vacancy updates, exam reviews, exam analysis, strategies for how to crack exam within stipulated time duration, as well as preparation tips & tricks.
Kerala MBA Jobs / Kerala Btech Jobs / Kerala Bcom Jobs / Kerala BA Jobs/ Kerala Goverment Jobs / PSC Jobs / Kerala Jobs / Kerala Mcom Jobs / Kerala Commerce Jobs / Kerala Sales job / Kerala Marketing job / MLM / Kerala job vacancy / Insurance Jobs / Bank Jobs / Share Market Jobs
Категория
Ужасы на любой вкус
Комментариев нет.